Szkoła Podstawowa im. Księdza Leona Poeplau w Kończewicach

Szkoła Podstawowa im. Księdza Leona Poeplau w Kończewicach

Rekrutacja 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Leona Poeplau w Kończewicach informuje o harmonogramie rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024

Termin

Druk

Rodzaj czynności

rocznik

 

od 06.02.2023r – 17.02.2023r

 

KON - 0

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

2018

2019

2020

 

od 01.03.2023r – 17.03.2023r

 

R/01

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego tzw. zerówki dzieci 6 letnich.

 

2017

 

R - PP

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dzieci - 3 , 4 ,5  letnich

2018

2019

2020

 

R – I/1

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

2016

 

od 20.03.2023r – 25.03.2023r

 

Weryfikacja złożonych wniosków.

 

 

od 26.03.2023r – 28.03.2023r

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

 

WAŻNE !

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z terenu Gminy Chełmża; dzieci rodziców pracujących. Kryteria zostały ustalone przez Radę Gminy Chełmża i znajduje się w Uchwale nr XXVIII/231/17 Rady Gminy Chełmża.

Dzieci spoza rejonu Gminy Chełmża będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do innej placówki, a należą do obwodu szkoły w Kończewicach mają obowiązek zawiadomienia o wybranej szkole/przedszkolu dyrektora szkoły w Kończewicach do 28 marca 2023r.

Wszystkie druki znajdują się na stronie internetowej szkoły:spkonczewice.szkolnastrona.pl w zakładce „Dla rodziców”.