Logo szkoły

Kończewice - 571 869 379
Głuchowo- 571 796 574
sekretariat@spkonczewice.pl

Kalendarium życia

Kalendarium życia Ks Leona Poeplau

ps. Wolan, Wolanin

 

14 VI 1919r.        urodził się w miejscowości Rolbiku w powiecie chojnickim w wielodzietnej rodzinie nauczycielskiej

 

1 V 1920r.           związał się z Chełmżą po objęciu przez ojca Wojciecha stanowiska kierownika Szkoły Powszechnej w Kończewicach

 

VI 1928r.             zdał z wyróżnieniem maturę w Państwowym Gimnazjum w Chełmży

 

17 XII 1932r.       otrzymał święcenia kapłańskie po ukończeniu Seminarium Duchownego w Pelplinie

 

Od I  1933r.                  był wikariuszem w Golubiu nad Drwęcą

 

Od VII 1933r do 1935r.   pracował na parafii w Gdyni-Oksywie głównie z młodzieżą wywodzącą się ze środowisk robotniczych wzorując się na postawie księży francuskich, sprawujących opiekę duszpasterską wśród robotników, w tym czasie rozwinął działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

 

1934r.                  wypłynął na statku „Kościuszko” do Nowego Jorku jako kapelan

 

1935r.                  został skierowany przez biskupa chełmińskiego na studia matematyczne na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego

 

1 IX 1939r.          został kapelanem wojskowym w oddziałach Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga

 

2-6 X 1939r.        brał udział w bitwie pod Kockiem, po czym dostał się do niewoli, zwolniony po krótkim czasie

 

20 – 25 X 1939r. założył antyhitlerowską organizację konspiracyjną Ruch „Miecz i Pług”, która nastawiona była na wywiad, propagandę i partyzantkę, organizacja na początku 1943r. liczyła od 5 do 32 tyś. członków

 

X 1939r.              po raz pierwszy od wybuchu wojny odwiedził dom rodzinny w Kończewicach przywożąc pieniądze i listy od rodzin jeńców pochodzących z tych stron

 

X  1939r.             założył pismo „Miecz i Pług”, którego ideą było stworzenie polskiego radykalnego ruchu katolickiego, z pismem współpracowała znana pisarka Zofia Kossak – Szczucka

 

XII 1939r.            przyjechał do domu rodzinnego w Kończewicach na Święta Bożego Narodzenia

 

I 1940r.                odprawił w Chełmży mszę świętą, podczas której wygłosił kazanie, którego treść i ton wzbudziły obawy represji ze strony Niemców

 

 

III 1940r.             Niemcy przeprowadzili rewizję w domu rodzinnym w Kończewicach i od tej pory zaczęli interesować się działalnością ks. Leona

 

IV 1940r.             był współorganizatorem Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Niepodległościowych, do którego wprowadził swoją organizację” Pług i Miecz”, z tego tytułu zajmował się pomocą wysiedlonym z Pomorza,

 

3 VII 1940r.         został aresztowany i osadzony na Pawiaku, gdzie wielokrotnie namawiano go do podpisania volkslisty, jednak zawsze odmawiał

 

14 VIII 1940r.      wywieziono go do obozu koncentracyjnego Auschwitz

 

28 VIII 1940r.      ks. Leon Poeplau zmarł w wyniku tortur, jakim został poddany w obozie koncentracyjnym.