Logo szkoły

Kończewice - 571 869 379
Głuchowo- 571 796 574
sekretariat@spkonczewice.pl

Zgody i klauzule RODO

Administratorem Twoich danych osobowych/danych osobowych Twojego dziecka jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończewicach. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Kończewice 12, 87-140 Chełmża , e-mailowo: sekretariat@spkonczewice.szkolnastrona.pl: telefonicznie 56 675 92 36. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych: Wiesław Wernerowicz, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: w.wernerowicz@jumi2012.pl.