Logo szkoły

Kończewice - 571 869 379
Głuchowo- 571 796 574
sekretariat@spkonczewice.pl

Kadra

ROK SZKOLNY 2023/24

NAUCZYCIELE

Kacprowicz Agnieszka - Dyrektor szkoły, informatyka

Dorota Woźniak - Wicedyrektor, język polski, historia,  wychowawca klasy VIII

Dołganiuk Anna - wychowanie przedszkolne, oddział "OB"

Drużyńska Monika - język angielski

Bogdanowicz Daria - wychowanie do życia w rodzinie

Gierczak Emilia  - edukacja dla bezpieczeństwa, pedagog szkolny, pedagog specjalny

Rutkowska Paulina - oddział przedszkolny Kończewice

Jałocha Jerzy - matematyka

Juchcińska-Mądrzejewska Ewa - wychowanie przedszkolne, oddział "O A"

Koprowska Bożena - biologia, chemia

Kowalewska Barbara - j. niemiecki, j.angielski, wychowawca klasy VIA

Kozankiewicz  Tomasz -  informatyka, technika, historia, wos

Krajewska Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIB

Kurdynowska Dorota - geografia, biblioteka, fizyka, wych kl.VII

Lipowska Małgorzata- edukacja wczesnoszkolna, logopedia, wychowawca kl. III, rewalidacja

Marks Dorota - religia, rewalidacja, opiekun świetlicy

Pluskota Magdalena - język polski, zaj. korekcyjno-kompensacyjne, wychowawca klasy V

Płochacka Paulina-oddział przedszkolny Głuchowo

Swinarska Ilona - język polski, wychowawca klasy IVA

Wachowska Justyna - edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe, wychowawca klasy IIA

Zając Marek - Wychowanie fizyczne

Zdrojewski Maciej - wychowanie fizyczne

Ziółkowska Agata- edukacja wczesnoszkolna, logopedia, wychowawca klasy IA

Ziółkowska Katarzyna - religia, muzyka, wychowawca klasy VII